CBAM – Cyd Bwyllgor Archifdy Morgannwg

Cyd Bwyllgor Archifau Morgannwg sy’n gweinyddu Archifau Morgannwg. Pwyllgor o gynghorwyr ac aelodau sydd wedi eu cyfethol yw hwn. Mae’n cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn. Cylch gwaith y pwyllgor yw datblygu a rhedeg gwasanaeth archif cyfunol i chwe awdurdod lleol, sef Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf Penderfynir ar y nifer o aelodau etholedig sy’n cynrychioli’r awdurdodau lleol unigol yn ôl eu poblogaethau.

Penderfynir ar y nifer o aelodau etholedig sy’n cynrychioli’r awdurdodau lleol unigol yn ôl eu poblogaethau. Dyma’r aelodau etholedig sydd ar bwyllgor 2016-2017:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend County Borough Council

Y Cynghorydd Norah Clarke
16 Kittiwake Close,
Porthcawl,
Pen-y-bont,
CF36 3UU

E-bost: Cllr.Norah.Clarke@Bridgend.gov.uk

Y Cynghorydd  Charles Smith
El Roble,
1,Heol Fechan,
Llangewydd Court,
Pen-y-bont,
CF31 4TW

E-bost: cabinetoffice@bridgend.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Caerphilly Council

Y Cynghorydd Mrs Christine Forehead
TY Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

E-bost:  christineforehead@caerphilly.gov.uk

Y Cynghorydd A G Higgs
29 Duffryn Street
Aberbargoed
Bargoed
CF81 9ET

E-bost: alanhiggs@caerphilly.gov.uk

Cyngor Dinas Caerdydd

The City of Cardiff Council

Y Cynghorydd Jayne Cowan
Brynlake,
174 Manor Way,
Rhiwbeina,
Caerdydd
CF14 1RN

E-bost: JCowan@cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd Huw Thomas
19 Wilson Street
Splott
Caerdydd
CF24 2NZ

E-bost: Huw.Thomas@Cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd Adrian Robson
Brynlake,
174 Manor Way,
Rhiwbeina,
Caerdydd
CF14 1RN

E-bost: Arobson@cardiff.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil

Y Cynghorydd
Brian Mansbridge
32 Taff Vale Estate
Edwardsville
Treharris
CF46 5NJ

E-bost: Brian.mansbridge@merthyr.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd S Jones
62 Eleanor Street
Tonypandy
CF40 1DP
E-bost:- Sylvia.J.Jones@rctcbc.gov.uk

Y Cynghorydd Margaret Griffiths
6 Llantrisant Road
Pontyclun
CF72 9DQ

E-bost: Margaret.Griffiths@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Y Cynghorydd
Joy Rosser
136 Rhys Street
Trealaw
CF40 2QQ

E-bost: Joy.Rosser@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Y Cynghorydd
Jane Ward
Eirianfa
Woodfield Terrace
Penrhiwceibere
Mountian Ash
CF45 3UT

E-bost: Jane.Ward@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan

Y Cynghorydd
M.E.J Birch
10 Victoria Street
Penarth
CF64 3EJY

E-bost: jbirch@valeofglamorgan.gov.uk

Y Cynghorydd
Gwyn John
Ashgrove House,
High Street
Llantwit Major
CF61 1SS
E-bost: gjohn@valeofglamorgan.gov.uk